Kontakt

Správca strelnice:

JUDr. Ján Macura

Tel.: +421 948 854 440

Administratíva, rezervácie

Ing. Erika Rovňaniková

Tel.: +421 948 983 462
info@strelnicazakopcie.sk

Kancelária SPZ RgO Kysúc

Bc. Silvia Štrbová
Tel.: +421 901 704 706
spzcadca@gmail.com

Pred príchodom do areálu strelnice je nutné ohlásiť sa správcovi strelnice!