História strelnice

Myšlienka výstavby poľovníckej strelnice pre okres Čadca sa začala realizovať v roku 1981 s cieľom zveľadenia úrovne poľovníckeho strelectva. Náš okres dovtedy nedisponoval strelnicou, ktorá by zabezpečila potrebnú streleckú prípravu poľovníkov. V priebehu dvoch rokov bola v Zákopčí vybudovaná Okresná poľovnícka strelnica s dvojpodlažnou prevádzkovou budovou (zrubová chata) a strelišťami pre guľovú a brokovú streľbu.

SÚČASTNOSŤ

V súčasnom období  je strelecký areál a jednotlivé streliská využívané pre verejné strelecké súťaže v guľových a brokových disciplínach podľa platného streleckého poriadku, pre strelecký výcvik, nastreľovanie poľovníckych zbraní ako aj výcvik a streľbu z mechanických zbraní.

Aktuality

Naši partneri

SPZ RgO Kysúc

Lorem ipsum

Lorem ipsum

5

Štartovacia cena

5 Dní

v týždni otvorené

viac ako 20 000 m2

Areál našej strelnice