Umelý brloh

Umelý brloh bol vybudovaný za účelom dostupnosti možnosti výcviku brlohárov pre ich využitie v praxi. Okrem tréningu je možnosť usporadúvania skúšok v brlohárení, aby bolo možné posúdiť vrodené vlohy brlohárov a zároveň  ich pripravenosť pre prácu v revíroch za účelom tlmenia besnoty líšok. Odkaz na skúšobný poriadok

Ceny a rezervácia

člen RgO20 € / hod. / pes
nečlen RgO20 € / hod. / pes