SKEET

Skeetové strelište v tvare poloblúka, kde sa nachádza vysoká a nízka veža a osem streleckých stanovíšť. Používajú sa asfaltové terče o priemere 110mm a výške 25-26mm.
Oblúkové strelište – položka obsahuje 20 asfaltových terčov, strieľa sa zo siedmych streleckých stanovíšť, ôsme sa nevyužíva, nakoľko nesimuluje poľovnú streľbu. Strieľa sa osem terčov a šesť dvojterčov. Počet strelcov je maximálne šesť. Na jeden terč je možné použiť dva náboje. Pri streľbe dvojterčov sa používa po jednom náboji na každý terč. Odkaz na pravidlá
Poľovnícky skeet –
je novšia poľovnícka strelecká disciplína a narozdiel od športového skeetu sa na jeden terč môžu použiť dva náboje, okrem streľby na dvojterče. Položka obsahuje 25 asfaltových terčov, strieľa sa zo siedmych streleckých stanovíšť, ôsme sa nevyužíva. Strieľa sa deväť terčov a osem dvojterčov. Počet strelcov je maximálne šesť. Odkaz na pravidlá

TRAP

Trapové strelište, kde sa nachádza päť krytých streleckých stanovíšť.  Je vybavený piatimi vrhačkami kde je možné strieľať disciplíny univerzálny trap a americký trap. Používajú sa asfaltové terče o priemere 110mm a výške 25-26mm.
Položka obsahuje 25 asfaltových terčov, strieľa sa z piatich streleckých stanovíšť. Počet strelcov je maximálne šesť. Odkaz na pravidlá

PARKÚR

V poslednej dobe sa tešia veľkej obľube brokové disciplíny Sporting (Lovecký parkúr) a Compak Sporting. Jedná sa o veľmi zaujímavé a rozmanité disciplíny, ktoré okrem zábavnej funkcie pripravia strelca na rôzne situácie v poľovníckej praxi. Odkaz na pravidlá

VYSOKÁ VEŽA

Vysoká veža, ktorá je umiestnená na vysokom stožiari môže obsahovať 1-2 vrhačky. Je možné strieľať naraz aj dva asfaltové terče – dvojstrely. Streľba slúži na získanie skúseností a precvičovanie streľby na vysoko letiace ciele. Môže sa strieľať s viditeľnou dráhou letu, alebo je terč vidieť iba v určitom úseku, čiže prekážkou. Pokiaľ táto prekážka nie je prírodného charakteru, je možné použiť dve zásteny. Odkaz na pravidlá

Brokové strelisko

SKEETTRAPPARKÚRVYSOKÁ VEŽA
člen RgO7 €/ položka / osoba8 € / položka/ osoba9 €/ položka / osobadohodou € / položka / osoba
nečlen RgO7 € / položka/ osoba8 € / položka/ osoba9 € / položka/ osobadohodou € / položka / osoba

Čas na odstrieľanie jednej položky je max. 1 hodina.  Počet terčov v položkách je nasledovný:

Skeet 20ks asfaltových terčov, Trap 25ks asfaltových terčov, Parkúr 25ks asfaltových terčov a Vysoká veža 10ks asfaltových terčov.