Pištoľová streľba

Pištoľová streľba

Pištoľové strelište vybavené 5 streleckými stanovišťami pre streľbu z dlhých a krátkych guľových zbraní na vzdialenosti do 100m. Strelište je schválené na využitie pre závody a tréningy IPSC, LOS a pod.

Pištoľové strelisko

člen RgO10 €/ hod. / osoba
nečlen RgO10 €/ hod. / osoba