Veľká cena Kysúc

Tohoročný, v poradí už III.ročník streleckého preteku Veľká cena Kysúc sa konal na našej strelnici v sobotu 8.9.2018. Strelci z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia súťažili v disciplíne Compak Sporting 150. Výhercom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme. Výsledky nájdete v súbore: III.ročník VCK