Covid 19

Zrušenie streleckých pretekov na mesiac máj 2020