Oznam – zrušenie streleckých pretekov na mesiac máj 2020

Obvodná poľovnícka komora Čadca týmto oznamuje priateľom poľovníctva a poľovníckeho strelectva, že plánované

termíny streleckých súťaží na mesiac máj 2020   sú z dôvodu mimoriadnych opatrení ohľadom šírenia korona

vírusu COVID- 19 zrušené. Prípadné náhradné termíny  súťaží budú včas oznámené na web stránke.

Za pochopenie ďakujeme, želáme veľa zdravia a tešíme sa na skoré spoločné stretnutie !